Πρόσκληση – Πανηγυρική εκδήλωση στον Δελίκηπο 5/8/2022