ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΡΕΜΙΘΙΑ

Δυο δέντρα μεγάλων διαστάσεων που χρονολογούνται πέραν των 200 χρόνων και τα οποία έχουν κηρυχθεί προστατευόμενα με Διάταγμα Προστασίας Δέντρων δυνάμει του άρθρου 39(1) του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμο βρίσκονται στο Περίβολο της εκκλησίας Χρσοσώτηρος στον Δελίκηπο

Το Κ.Σ. Δελικήπου διοργανώνει ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΑΒΒΑ – ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΡΚΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2/7/2021

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ: ΣΑΒΒΑ – ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΡΚΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00Μ.Μ.-21:00Μ.Μ. ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΩΤΗΡΟΣ.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ  ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ 99453428.

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για καθαρισμό όλων των χώρων της κοινότητας από χόρτα και διάφορα αντικείμενα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Δελικήπου, παρακαλεί όλους τους ιδιοκτήτες τεμαχίων εντός της οικιστικής περιοχής και όλους όσους τα τεμάχιά τους εφάπτονται σε δρόμους, όπως προβούν σε καλλιέργεια , κόψιμο χόρτων και γενικά σε καθαρισμό των τεμαχίων τους.

Να μην χρησιμοποιούνται σμυρίγλια σε ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχουν κοντά ξηρά χόρτα και να γίνει καθαρισμός χόρτων περιμετρικά από μηχανές άντλησης νερού από γεωτρήσεις.

Οι πιο πάνω οδηγίες δόθηκαν από τον Έπαρχο Λάρνακας και το Τμήμα Δασών.

Οσα τεμάχια δεν καθαριστούν απο τους ιδιοκτήτες τους ,το Κοινοτικό Συμβούλιο Δελικήπου θα προχωρήσει σε καθαρισμό και θα γίνει χρέωση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.

Ανακοίνωση – Στην κοινότητα Δελίκηπου υπάρχουν διαθέσιμα κυβερνητικά οικόπεδα για πτωχές οικογένειες (μέχρι 3/4/2021)

Θεατρική Παράσταση στο Δελίπηπο 7/8/2020

Θεατρική Παράσταση στο Δελίκηπο με τίτλο «Άνω Κάτω»
Παρασκευή 7/8/2020, στις 8:30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας Χρυσοσώτηρος

Το Κ. Σ. Δελικήπου διοργανώνει: ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑΣ ΚΟΖΑΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5,6,2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30μμ – 20:00μμ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΩΤΗΡΟΣ.

Στο τέλος της αιμοδοσίας θα προσφέρονται Σουβλάκια.

Παρακαλούμαι όπως δηλώσετε συμμετοχή για καλύτερο συντονισμό.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Κοινοτάρχη Δελικήπου Χριστάκης Νικολάου. Τηλ 99453428.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Καθαρισμός οικοπέδων , χωραφιών και τεμαχίων γης μέχρι 31/5/2020

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Δελικήπου, παρακαλεί όλους τους ιδιοκτήτες τεμαχίων εντός της οικιστικής περιοχής και όλους όσους τα τεμάχιά τους εφάπτονται σε δρόμους, όπως προβούν σε καλλιέργεια , κόψιμο χόρτων και γενικά σε καθαρισμό των τεμαχίων τους.

Λόγω πολυομβρίας υπάρχουν πάρα πολλά χόρτα και είναι πολύ επικίνδυνο για πυρκαγιές.

Να μην χρησιμοποιούνται σμυρίγλια σε ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχουν κοντά ξηρά χόρτα και να γίνει καθαρισμός χόρτων περιμετρικά από μηχανές άντλησης νερού από γεωτρήσεις. Οι πιο πάνω οδηγίες δόθηκαν από τον Έπαρχο Λάρνακας και το Τμήμα Δασών.

Όσα τεμάχια δεν είναι καθαρισμένα μέχρι της 31/05/2020 το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προβεί σε καθαρισμό και θα χρεωθούν οι ιδιοκτήτες.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.

Ευχαριστίες για τον αγώνα που έδωσαν όλοι για το δάσος 8/3/2020

Τερματίζεται οποιαδήποτε ενέργεια ή συζήτηση για το θέμα της δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπηρεσιακή σύσκεψη για το θέμα της πιθανής δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην Επαρχία Λάρνακας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι Διευθυντές ή εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων τμημάτων του Υπουργείου (Γεωλογικής Επισκόπησης, Μεταλλείων, Δασών και Περιβάλλοντος) και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Στη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, διαπιστώθηκε ότι η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τις περιπτώσεις περιοχών που θα μπορούσαν να περιληφθούν στη λατομική ζώνης Λάρνακος, έγινε με σκοπό την κάλυψη μακροπρόθεσμων αναγκών της επαρχίας Λάρνακας σε κατάλληλης ποιότητας λατομικά υλικά. Η ΣΜΠΕ υλοποιήθηκε στη βάση θεσμοθετημένων διαδικασιών, μετά από σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων.Στη σύσκεψη αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα για το θέμα και αποφασίστηκε όπως η προσπάθεια επικεντρωθεί στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων με την αξιοποίηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, μέσα από μελέτη για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ορυκτών Πόρων της Κύπρου, που θα αφορά την περίοδο έως το 2050, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2021. Η εν λόγω μελέτη θα εξετάσει όλα τα θέματα που αφορούν τους ορυκτούς πόρους της Κύπρου με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης, στις νέες πρακτικές της βιομηχανίας, καθώς επίσης στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα της διαδικασίας αδειοδότησης λατομείων. Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν, θα γίνει επανεκτίμηση των αναγκών και θα υποβληθεί εισήγηση για τον καθορισμό νέας πολιτικής για τα θέματα των ορυκτών πόρων.Με βάση τα πιο πάνω, αποφασίστηκε να τερματιστούν οποιεσδήποτε ενέργειες ή συζητήσεις για το θέμα της πιθανής δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην Επαρχία Λάρνακας. Επαναξιολόγηση του θέματος θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της μελέτης για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ορυκτών Πόρων της Κύπρου, που θα αφορά την περίοδο έως το 2050 και στη βάση των δεδομένων που θα προκύψουν.

Διαμαρτυρία για λατομική ζώνη στο δάσος Αετόμουττης στον Δελίκηπο 8/3/2020

THN ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, Η ΩΡΑ 11:00π.μ.

ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ;

ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΝΟΥ – ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΛΕΜΕΣΟΥ.

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΟΥΤΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΛΙΚΗΠΟ!

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΕΤΟΜΟΥΤΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΛΙΚΗΠΟ.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΦΟΡΗΤΗ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ! OI ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΛΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΚΟΝΗ, ΟΧΛΗΡΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΕΚΑΝΤΟΤΑΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΕΚΕΙ.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΣΤΕΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ!. ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ!

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΣΤΕΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΖΩΗ, ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ,
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΡΝΟΥ,
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ,
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ,
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ.