Πανηγυρική Εκδήλωση Χρυσοσώτηρος (Δελίκηπος 5/8/2018)