Ανακοίνωση από τα Συμβούλια σχετικά για την Λατομική Ζώνη στην Επαρχία Λάρνακα.

Κοινή ανακοίνωση κοινοτήτων Δελικήπου, Κόρνου, Λυθροδόντα, αναφορικά με την Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων για πιθανή δημιουργία νέας Λατομικής Ζώνης στην Επαρχία Λάρνακα

Σε συνάντηση των κοινοτήτων Δελίκηπου, Κόρνου και Λυθροδόντα στις 05/02/2020 που πραγματοποιήθηκε στον Λυθροδόντα, αποφασίστηκε όπως ζητηθεί:

  1. Η άμεση ακύρωση της διαδικασίας της Στρατηγικής Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων για πιθανή δημιουργία νέας Λατομικής Ζώνης στην Επαρχία Λάρνακα, όπως αυτή έχει τροχοδρομηθεί από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.
  2. Η άμεση απόρριψη των δύο αιτήσεων των εταιριών για δημιουργία λατομείων στην Αετόμουττη οι οποίες εκκρεμούν εδώ και χρόνια η μια ενώπιον της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής και η δεύτερη ενώπιων του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.
  3. Η άμεση απόρριψη κάθε ενέργειας δημιουργίας λατομικής ζώνης στο δάσος της Αετόμουττης με αποκλειστικό σκοπό και στόχο την προστασία των κατοίκων της περιοχής με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στην προτεινόμενη ζώνη.

Οι κοινότητες Δελικήπου, Κόρνου και Λυθροδόντα είναι αποφασισμένες να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προστασίας του Δάσους της Αετόμουττης περιλαμβανομένων και δυναμικών εκδηλώσεων.

Εάν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, δεν ανταποκριθούν στο δίκαιο αίτημα μας θα δοθεί σύντομα δημοσιογραφική διάσκεψη για ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ενημέρωση του κοινού σχετικά με το όλο θέμα