Αρχική Σελίδα / Κοινοτικό Συμβούλιο
Print this page

Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Νικολάου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99453428
   
Ονοματεπώνυμο: Σωτήρης Νικολάου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99697386
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Κοζάκος
Τηλέφωνο: 99488520
   
Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 99585163
   
Ονοματεπώνυμο: Ανθούλα Σόλωνος
Τηλέφωνο: 99777428
   

Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Designed & Developed by NETinfo Plc